Rekrytering

Kampen om de bästa talangerna blir allt hårdare. Stora pensionsavgångar och ökade krav på utvecklande jobb gör det svårare att hitta rätt medarbetare. Proffice arbetar med fem grundprodukter: Chef, Specialist, Executive, Volym och Express. Vi kan också bistå med delar av rekryteringsprocessen, som: CV-urval, Second Opinion och Search.

Våra rekryteringskonsulter har bred kompetens och är specialister som själva har arbetat inom det område de rekryterar till. Vår uppgift är att skapa varaktiga relationer mellan företag och människor, där parterna upplever ett ömsesidigt utbyte av varandra.

Rekryteringen står för ca 4% av Proffice totala verksamhet.

Varje rekrytering säkerställs

En förutsättning för att vi vågar erbjuda bra garantier är att vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess där alla konsulter är specialister och certifierade att genomföra de personlighets-, motivations- och färdighetstester som behövs. Vår flexibilitet gör att vi kan anpassa oss till varje enskilt uppdrag. Det innebär att vi kan säkerställa kvalitet i kvalificerade rekryteringar, som chefs- och specialistbefattningar, men också att vi kan genomföra stora rekryteringar på en kundanpassad och rimligt prissatt nivå. Dessutom krävs en förmåga att på ett respektfullt sätt kunna hantera de som inte går vidare.