Rekrytering

Rekryteringsaffären stod för 4 procent av Proffice Groups omsätt­ning 2013. Att rekrytera personal kan vara tidskrävande för ett företag och ta stora resurser i anspråk för annonsering, gallring och anställningsintervjuer. Genom att anlita en pro­fessionell rekryteringspartner som Proffice Group får kunden inte bara tillgång till en omfattande kandidatbank, den får hjälp av specialister som använder sig av kvalitetssäkrade proces­ser.

Något som kan se dyrt ut på pappret visar sig bli billigt i slutändan, då rekryterings processen blir tidseffektiv och noggranna tester genomförs för att se vilken kandidat som är mest motiverad och lämpad för jobbet. Dessutom erbjuder Proffice Groups omfattande garantier, en extra trygghet för kunden.