Bolagsstyrning

Proffice-koncernen består av ett antal olika bolag och affärsområden som bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Proffice AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Till grund för styrningen ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk, samt "Svensk kod för bolagsstyrning" som Proffice tillämpar fullt ut sedan den 1 juli 2008.

Se bolagsstyrningsrapporter

Proffice AB
Besöksadress: Regeringsgatan 65
Box 70368
105 24 Stockholm

Reg.Nr: 556089-6572